vyhledat

Lektorský tým

fotografie

Mgr. et Mgr. Michal Medek přednáší environmentální výchovu na dvou fakultách Masarykovy univerzity (MU). Hlouběji se zabývá interpretací přírodního a kulturního dědictví a tento obor dálkově studuje ve Skotsku. Podílí se na tvorbě metodických dokumentů v oblasti environmentální výchovy na národní úrovni, je autorem řady výukových programů, řešitelem či konzultantem úspěšných projektů pro školy (Úspory energie ve školách, Ekoškola, dobrá praxe RVPG) a odborným recenzentem. Zabývá se rovněž ekologickým poradenstvím a ekologicky šetrným provozem budov, vedl desítky táborů a dobrovolnických víkendových akcí týkajících se ochrany přírody. Absolvoval obory učitelství pro střední školy biologie, geologie a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě (PřF) a humanitní environmentalistka na Fakultě sociálních studií (FSS) MU.

fotografie Mgr. Veronika Volková absolvovala odbornou biologii a ekologii na PřF MU s aprobací pro výuku biologie na středních školách. Její užší specializací jsou netopýři, pro které je Moravský kras krajinou zaslíbenou. Veronika rovněž dokončuje studia humanitní environmentalistiky na FSS MU. Propojuje tak přírodovědná studia biologie s tématy sociální ekologie. Zabývá se speleologií, ráda lozí po skalách u nás i v zahraničí a má bohaté praxí podložené zkušenosti z práce s mládeží v neformálním vzdělávání jako skautská vedoucí, táborová vedoucí a spolupracovnice domu dětí a mládeže. Veronika má rovněž na starosti organizační zabezpečení programů.
Pavla Glosová
Bc. Pavla Glosová v současné době dokončuje studium matematické biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na stejné škole studuje i pedagogický obor pro střední školy. V programovém týmu Kapralova mlýna využívá své pedagogické zkušenosti získané z dlouholetého působení ve skautské organizaci (vedení oddílu, táborů, organizace mezinárodních akcí) a propojuje je s vědomostmi ze studií ve snaze učinit environmentální vzdělávání co nejzajímavější.
fotografie

Externí spolupracovníci:

 

 

Mgr. Markéta Táborská po absolvování odborné biologie a ekologie PřF MU úspěšně pokračuje v doktorském studiu. Specializuje se na ekologii mechorostů rostoucích na tlejícím dřevě. Zde také uplatnila poznatky z praxe získané při monitoringu trvalých ploch při mapování biotopů v rámci sítě Natura 2000. Pedagogické zkušenosti získala jako táborová vedoucí DDM Vila Doris Šumperk a jako lektorka ekoprogramů v DDM Junior Brno. Když jí to umožňuje čas, pomáhá nám Markéta s terénními exkurzemi.

Pavel Pracný
Mgr. Pavel Pracný přednáší na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Specializuje se na vody, erozi a sedimentaci v jeskyních. Většinu své vědecké práce realizoval právě v Moravském krasu. Pavel je zároveň jednou z duší Hnutí Brontosaurus. Je externím spolupracovníkem Kaprálova mlýna pro geologické exkurze středních škol.

 

Mezi naše další externí spolupracovníky patří Mgr. Sylvie Růžičková (hydrobiologie), Bc. Šárka Křepelková (etické a emoční hry) a Bc. Kateřina Janatová (exkurze, entomologie).

 

 

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Bezbariérový pokoj© Kaprálův mlýn 2013