vyhledat

 

 

 

 

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn provozuje Junák - svaz skautů a skautek ČR

 

Hlásíme se k environmentálnímu programu světového skautingu.

 

 

Kniha Zítra bude líp

 

Přidejte se k nám na Facebooku

 

 

Lesní školka Lesinka

 

 

Používáme nářadí Stihl

Rok 2015 byl pro Kaprálův úspěšný rekordním počtem účastníků programů i dobrým hospodařením. Dokázali jsme, že environmentální výchovu lze dělat i bez závislosti na dotacích.

 

Kaprálův mlýn připravil v roce 2015 programy pro celkem 5765 účastníků v rozsahu 25557 účastníkohodin. To je úctyhodné číslo především z toho důvodu, že se tak stalo bez přímých dotací či jiné státní podpory na tuto naši hlavní činnost. Rok 2015 jsme nejenom zakončili v kladných číslech, ale podařilo se znovu vydat knihu Zítra bude líp, dokončit stavbu ekologicky šetrného domku pro dobrovolníky, koupit chatku v sousedství mlýna a rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod.

 

Tyto investice, které jsou zárukou pokračování naší finanční nezávislosti na provozních dotacích, byly možné díky Jihomoravskému kraji a strukturálním fondům EU. Významnou nepřímou podporou naší činnosti je program Erasmus plus, díky kterému poskytujeme v rámci evropské dobrovolnické služby mladým lidem ze zemí východní Evropy možnost vzdělávat se v oblasti environmentální výchovy a získávat pracovní zkušenosti a návyky.

 

Zároveň to byl rok velkých mezinárodních úspěchů: Kaprálův mlýn zajišťoval ekologické programy na světovém skautském jamboree v Japonsku, konala se zde prestižní konference manažerů evropských skautských základen, podíleli jsme se na převzetí mezinárodního ocenění za ochranu životního prostředí jménem 40 milionů skautů světa a zahájili přípravy na celosvětový skautský seminář o ekologické výchově, který se u nás bude konat v roce 2016.

 

Za úspěšný rok 2015 je potřeba především poděkovat všem dobrovolníkům, podporovatelům a zaměstnancům, stejně jako jejich rodinám a blízkým, kteří dokázali přizpůsobit svůj životní rytmus potřebám provozu Kaprálova mlýna.

Všem, kterým jsme nepopřáli vše dobré do roku 2016 v tištěné podobě, posíláme PFko alespoň touto cestou spolu s poděkováním za přízeň a očekáváním dalších společných dobrodružství a úspěchů:

 

 

 

 

Aktuality

04.01.2019
Výběrové řízení na pozici ředitele/ky

Veď největší tuzemskou skautskou základnu

31.12.2018
PF 2019
06.12.2018
Kaprálův mlýn pečuje o přírodu v údolí Říčky

Již několik let pečujeme o stepní lokality na Lysé hoře, letošní podzim jsme se však nestačili divit..

20.08.2018
Den otevřených dveří 2018

V neděli 2. září proběhl tradiční den otevřených dveří na Kaprálově mlýně.
Bezbariérový pokoj© Kaprálův mlýn 2013