vyhledat

Exkurze v Moravském krasu

Moravský kras je otevřenou učebnicí celé řady přírodních věd a stejně tak i nejstarších dějin člověka. Rádi bychom vaší škole nabídli možnost exkurzí v tomto přírodně cenném a zároveň dobře dostupném území. Exkurze mají charakter terénních praktik, vedou je odborní lektoři a žáci během nich využívají pracovní listy a další specializované pomůcky. Žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování přírody, čtení krajiny a objevování ekologických zákonitostí. Na přání školy je možné se zaměřit na určité téma (botanika, krasové jevy, ochrana přírody apod.). Exkurze začínají i končí v místech dobře dostupných hromadnou dopravou. Programy nabízíme rovněž v angličtině.

 

 

 

 

 

  

 

Malá Pálava a jeskyně údolí Říčky


Geologicky mladé údolí potoka Říčka nabízí na malém prostoru pestrou paletu různých biotopů. Pravému břehu dominuje vápencová Lysá hora porostlá teplomilnou stepní vegetací, botanikyprávem přezdívaná „Malá Pálava“. V údolí samém se setkáme s řadou krasových jevů (jeskyně, vyvěračky, závrty) a zachovalou přírodou posledního údolí Moravského krasu, kterým nevede silnice. Exkurze žákům ukazuje vzájemnou provázanost přírodního prostředí a rostlinných a živočišných druhů, které je obývají a to včetně člověka, který v údolí žil od mladého paleolitu a plně využíval místních přírodních podmínek. Procházet se jeskyní, ve které žili před 14 tisíci lety naši předkové je opravdový zážitek.

Exkurze začíná i končí na autobusové zastávce Ochoz u Brna, Říčky rozcestí (zóna 210). Trasa exkurze měří přibližně 6 km a je nutné se na ni vybavit vhodnou obuví. V rámci exkurze je možné zdarma absolvovat prohlídku SEV Kaprálův mlýn, včetně výkladu k energeticky úsporným a ekologicky šetrným opatřením. Na Kaprálově mlýně je rovněž možné zajistit oběd. Délka exkurze je 3-5 hodin, pro jarní aspekt doporučujeme březen-duben, pro stepní vegetaci květen-červen, nádherné je babí léto.

Exkurze je nabízená i v samoobslužné variantě. Žáci trasu absolvují sami pod vedením vlastního pedagoga, cestu sledují pomocí tabletů s GPS a plní úkoly z pracovních listů. Exkurze začíná zaškolením na Kaprálově mlýně.

 

Ochoz u Brna, obecní úřad


březen - červen, zaří, říjen

 

6km

 

3-5h

legenda

na začátek stránky


 

 

Údolí Říčky z Ochozi do Líšně


Exkurze sleduje trasu Ochozského potoka a Říčky. Uvidíme řadu krasových jevů a pestrou škálu biotopů, které spojují podzemní a povrchové vodní toky. Naší pozornosti neuniknou rychlé proměny krajiny, ke kterým dochází během posledních 10 let v souvislosti se změnami lokálního klimatu. Navštívíme také hlavní archeologické lokality – jeskyně, kde přebývali neandrtálci, magdalénští lovci sobů a koní a slavné hradiště Staré zámky u Líšně.

Exkurze začíná u autobusové zastávky Ochoz, obecní úřad (zóna 210) a končí u zastávky MHD Líšeň hřbitov (zóna 101). V rámci exkurze je možné zdarma absolvovat prohlídku SEV Kaprálův mlýn, včetně výkladu k řadě instalovaných ekologicky šetrných technologií. Na Kaprálově mlýně je rovněž možné zajistit oběd. Délka exkurze je 9 kilometrů a s výkladem ji zvládneme za 4,5-6 hodin, exkurze je zajímavá celoročně, včetně zimního období, kdy jsou dobře patrné tvary krasového reliéfu.

Údolí Říčky známe opravdu dobře, shromažďujeme dokumenty, nahráváme pamětníky historických událostí i výzkumníky, vydali jsme knihu Zdeny Kaprálové Zítra bude líp, jejíž děj se odehrává v údolí Říčky.  Někteří naši lektoři tuto exkurzi chodí již 15 let a dokáží proto postihnout dynamiku vývoje krajiny. Spolupracujeme se správou CHKO při ochraně přírody tohoto nádherného koutu Moravského krasu.

 

Ochoz, obecní úřad 

 

celoročně

 

9km

 

4,5-6h

legenda

na začátek stránky


 

 

Josefovské údolí


Střední část Moravského krasu v okolí Adamova je územím dlouhodobě využívaným člověkem při průmyslové výrobě. To kontrastuje s množství přírodě blízkých biotopů – exkurze žáky provede po Národní přírodní rezervaci Býčí skála. V tomto přírodně cenném území mohou žáci přímo v terénu pozorovat provázanost geologických a hydrologických jevů a jejich vliv na podobu vegetace. Uvidíme několik jeskyní, travertinovou kaskádu a přímo v terénní laboratoři změříme a porovnáme vzorky krasových vod. Vedle geologie, hydrologie a botaniky se exkurze dotýká i témat historických a archeologických – podaří se nám rozlousknout tajemství pokladu z doby železné, který byl před 150 lety nalezen v Býčí skále?

Exkurze začíná na autobusové zastávce Habrůvka, Josefov a končí u zastávky Habrůvka, Josefov rozcestí. Autobusové spojení je navázané na železniční spojení linky S2 Brno – Adamov. Délka exkurze je 4 km a trvá 3-6 hodin. Exkurze je zajímavá celoročně, doporučujeme však období březen – říjen. Je možné ji zkombinovat s návštěvou expozice Technického muzea v Huti Františka, jeskyně Výpustek a chrámu ve Křtinách.

 

Habrůvka, Josefov 

 

březen - říjen

 

4km

 

3-6h

legenda

na začátek stránky


 

 

Moravský kras během jednoho dne


Celodenní exkurze celým Moravským krasem nabízí žákům komplexní pohled na vznik a vývoj tohoto přírodně a kulturně cenného území. Plně využijeme mobility vlastního autobusu a soustředíme se na typické ukázky krasových jevů. Uvidíme mnoho tváří krasu, porozumíme provázanosti dějů na povrchu s podzemním světem jeskyní. Ukážeme si nejzajímavější lokality a úspěšné projekty ochrany přírody a přesto se budeme loučit s pocitem, že jsme pouze nahlédli pod pokličku jedinečných přírodních fenoménů.

Exkurze kombinuje krátké pěší přesuny a jízdu autobusem (možno objednat jako součást exkurze). Do exkurze lze zařadit i placenou prohlídku některé z veřejnosti přístupných jeskyní. Konkrétní místa zastávek domlouváme každé skupině na míru. Doba trvání exkurze 7-10 hodin.

Exkurze je vedena lektory, kteří v krasu působí již více než 15 let, spolupracují se správou CHKO, speleology i místními neziskovými organizacemi a podíleli se na řadě projektů ochrany přírody.

 

Ochoz, obecní úřad 

 

celoročně

 

9km

 

4,5-6h

 

na začátek stránky


 

 

 

Legenda

 


na začátek stránky


 

zpět na:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

29.03.2019
Hledáme lektora a koordinátora dobrovolníků

V roce 2015 jsme se domluvili s Pájou Glosovou na dvouletém angažmá na mlýně. Ráda by přesluhovala ještě déle, ale čekají na ni doma v Beskydách.

29.03.2019
Skautská chata

Kaprálův mlýn od dubna 2019 otevírá chatku pro družiny a oddíly.

22.03.2019
Kaprálův mlýn partnerem světové konference

Kaprálův mlýn je jedním ze tří partnerů Světové konference environmentální výchovy, kterou organizuje Katedra environmentálních studií MU

04.01.2019
Kaprálův mlýn vybral nového ředitele

23. března proběhlo druhé kolo výběrového řízení na ředitele Kaprálova mlýna, novým ředitelem od 1.1.2020 bude
Čítárna© Kaprálův mlýn 2013