vyhledat

Exkurze v Moravském krasu

Moravský kras je otevřenou učebnicí celé řady přírodních věd a stejně tak i nejstarších dějin člověka. Rádi bychom vaší škole nabídli možnost exkurzí v tomto přírodně cenném a zároveň dobře dostupném území. Exkurze mají charakter terénních praktik, vedou je odborní lektoři a žáci během nich využívají pracovní listy a další specializované pomůcky. Žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování přírody, čtení krajiny a objevování ekologických zákonitostí. Na přání školy je možné se zaměřit na určité téma (botanika, krasové jevy, ochrana přírody apod.). Exkurze začínají i končí v místech dobře dostupných hromadnou dopravou. Programy nabízíme rovněž v angličtině.

 

 

 

 

 

  

 

Malá Pálava a jeskyně údolí Říčky


Geologicky mladé údolí potoka Říčka nabízí na malém prostoru pestrou paletu různých biotopů. Pravému břehu dominuje vápencová Lysá hora porostlá teplomilnou stepní vegetací, botanikyprávem přezdívaná „Malá Pálava“. V údolí samém se setkáme s řadou krasových jevů (jeskyně, vyvěračky, závrty) a zachovalou přírodou posledního údolí Moravského krasu, kterým nevede silnice. Exkurze žákům ukazuje vzájemnou provázanost přírodního prostředí a rostlinných a živočišných druhů, které je obývají a to včetně člověka, který v údolí žil od mladého paleolitu a plně využíval místních přírodních podmínek. Procházet se jeskyní, ve které žili před 14 tisíci lety naši předkové je opravdový zážitek.

Exkurze začíná i končí na autobusové zastávce Ochoz u Brna, Říčky rozcestí (zóna 210). Trasa exkurze měří přibližně 6 km a je nutné se na ni vybavit vhodnou obuví. V rámci exkurze je možné zdarma absolvovat prohlídku SEV Kaprálův mlýn, včetně výkladu k energeticky úsporným a ekologicky šetrným opatřením. Na Kaprálově mlýně je rovněž možné zajistit oběd. Délka exkurze je 3-5 hodin, pro jarní aspekt doporučujeme březen-duben, pro stepní vegetaci květen-červen, nádherné je babí léto.

Exkurze je nabízená i v samoobslužné variantě. Žáci trasu absolvují sami pod vedením vlastního pedagoga, cestu sledují pomocí tabletů s GPS a plní úkoly z pracovních listů. Exkurze začíná zaškolením na Kaprálově mlýně.

 

Ochoz u Brna, obecní úřad


březen - červen, zaří, říjen

 

6km

 

3-5h

legenda

na začátek stránky


 

 

Údolí Říčky z Ochozi do Líšně


Exkurze sleduje trasu Ochozského potoka a Říčky. Uvidíme řadu krasových jevů a pestrou škálu biotopů, které spojují podzemní a povrchové vodní toky. Naší pozornosti neuniknou rychlé proměny krajiny, ke kterým dochází během posledních 10 let v souvislosti se změnami lokálního klimatu. Navštívíme také hlavní archeologické lokality – jeskyně, kde přebývali neandrtálci, magdalénští lovci sobů a koní a slavné hradiště Staré zámky u Líšně.

Exkurze začíná u autobusové zastávky Ochoz, obecní úřad (zóna 210) a končí u zastávky MHD Líšeň hřbitov (zóna 101). V rámci exkurze je možné zdarma absolvovat prohlídku SEV Kaprálův mlýn, včetně výkladu k řadě instalovaných ekologicky šetrných technologií. Na Kaprálově mlýně je rovněž možné zajistit oběd. Délka exkurze je 9 kilometrů a s výkladem ji zvládneme za 4,5-6 hodin, exkurze je zajímavá celoročně, včetně zimního období, kdy jsou dobře patrné tvary krasového reliéfu.

Údolí Říčky známe opravdu dobře, shromažďujeme dokumenty, nahráváme pamětníky historických událostí i výzkumníky, vydali jsme knihu Zdeny Kaprálové Zítra bude líp, jejíž děj se odehrává v údolí Říčky.  Někteří naši lektoři tuto exkurzi chodí již 15 let a dokáží proto postihnout dynamiku vývoje krajiny. Spolupracujeme se správou CHKO při ochraně přírody tohoto nádherného koutu Moravského krasu.

 

Ochoz, obecní úřad 

 

celoročně

 

9km

 

4,5-6h

legenda

na začátek stránky


 

 

Josefovské údolí


Střední část Moravského krasu v okolí Adamova je územím dlouhodobě využívaným člověkem při průmyslové výrobě. To kontrastuje s množství přírodě blízkých biotopů – exkurze žáky provede po Národní přírodní rezervaci Býčí skála. V tomto přírodně cenném území mohou žáci přímo v terénu pozorovat provázanost geologických a hydrologických jevů a jejich vliv na podobu vegetace. Uvidíme několik jeskyní, travertinovou kaskádu a přímo v terénní laboratoři změříme a porovnáme vzorky krasových vod. Vedle geologie, hydrologie a botaniky se exkurze dotýká i témat historických a archeologických – podaří se nám rozlousknout tajemství pokladu z doby železné, který byl před 150 lety nalezen v Býčí skále?

Exkurze začíná na autobusové zastávce Habrůvka, Josefov a končí u zastávky Habrůvka, Josefov rozcestí. Autobusové spojení je navázané na železniční spojení linky S2 Brno – Adamov. Délka exkurze je 4 km a trvá 3-6 hodin. Exkurze je zajímavá celoročně, doporučujeme však období březen – říjen. Je možné ji zkombinovat s návštěvou expozice Technického muzea v Huti Františka, jeskyně Výpustek a chrámu ve Křtinách.

 

Habrůvka, Josefov 

 

březen - říjen

 

4km

 

3-6h

legenda

na začátek stránky


 

 

Moravský kras během jednoho dne


Celodenní exkurze celým Moravským krasem nabízí žákům komplexní pohled na vznik a vývoj tohoto přírodně a kulturně cenného území. Plně využijeme mobility vlastního autobusu a soustředíme se na typické ukázky krasových jevů. Uvidíme mnoho tváří krasu, porozumíme provázanosti dějů na povrchu s podzemním světem jeskyní. Ukážeme si nejzajímavější lokality a úspěšné projekty ochrany přírody a přesto se budeme loučit s pocitem, že jsme pouze nahlédli pod pokličku jedinečných přírodních fenoménů.

Exkurze kombinuje krátké pěší přesuny a jízdu autobusem (možno objednat jako součást exkurze). Do exkurze lze zařadit i placenou prohlídku některé z veřejnosti přístupných jeskyní. Konkrétní místa zastávek domlouváme každé skupině na míru. Doba trvání exkurze 7-10 hodin.

Exkurze je vedena lektory, kteří v krasu působí již více než 15 let, spolupracují se správou CHKO, speleology i místními neziskovými organizacemi a podíleli se na řadě projektů ochrany přírody.

 

Ochoz, obecní úřad 

 

celoročně

 

9km

 

4,5-6h

 

na začátek stránky


 

 

 

Legenda

 


na začátek stránky


 

zpět na:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Pokoje s vlastními koupelnami© Kaprálův mlýn 2013