vyhledat

Historie mlýna

Mlýn před sto lety

 

Kdy přesně byl postaven tzv. „Horní mlýn“ nevíme, podle dostupných zdrojů ale víme, že existoval již na počátku 18. století. Majitele či nájemce Horního mlýna známe ažod konce 18. století.

V roce 1939 koupila Horní mlýn paní Zdena Kaprálová, jejíž manžel Aleš byl ředitelem továrny Biochema (pozdější Fruta) v Modřicích. Chtěli zde najít klidné místo před útrapami nadcházející druhé světové války. Kaprálovi mlýn od základu rekonstruovali, aby vyhovoval veškerým požadavkům na moderní bydlení tehdejší doby. V dubnu 1945 se údolím Říčky přehnala fronta. Rudá armáda se  usadila přímo v areálu mlýna, kde se na několik dní zastavila fronta. Díky špatnému stavu armády zde padlo přes dvě stě vojáků a v přilehlém sadu je pochováno asi šedesát koní. Po skončení války v předtuše dalšího politického vývoje odešli Kaprálovi na sklonku roku 1946 za prací do Indie. Po roce 1948 již pro ně nebylo možné se vrátit. Z Indie se přestěhovali do Austrálie a nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech. Životní osudy své rodiny, zejména život na mlýně, popsala paní Zdena Kaprálová v knize Zítra bude líp.

V roce 1949 byl mlýn vyvlastněn a poté sloužil jako středisko pro rekreaci podniků Kovolit Modřice a Klenoty Brno až do roku 1984. V tomto roce byl kvůli havarijnímu stavu úplně uzavřen, vyrabován a ponechán svému osudu.

Čtyři roky po Sametové revoluci, v roce 1993, byl Mlýn a přilehlé pozemky, v katastrofálním stavu navrácen paní Kaprálové, která ho pronajala na dobu 99 let Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Dle dohody o pronájmu se z Mlýna stalo místo s celoročním provozem, přístupné skautům i jiným dětským organizacím z celého světa. Bohužel nájemní status neumožňoval provádět na mlýně větší opravy s využitím veřejných prostředků. Do současného stavu obyvatelné základny se budova dostal díky tísícovkám hodin dobrovolnické práce. Provozuschopná je nyní větší část základny, ačkoliv pouze díky značnému pochopení hygienika.

Z dlouhodobého hlediska je nicméně nutné řešit amortizační dluhy, které se za desetiletí nedostatečné péče na budově nahromadily.  Na jaře roku 2007 dcery zemřelé Zdeny Kaprálové, darovaly Mlýn skautům, na paměť tohoto daru jsme se rozhodli užívat název Kaprálův mlýn. Získáním areálu do vlastnictví byla odstraněna poslední překážka pro zásadní obnovu areálu. Junák začal připravovat studii rekonstrukce a rozvoje základny. Téměř ideální predispozice areálu vedly spolu s inspirací skautskými středisky SCENES a partnerstvím Lipky k rozhodnutí vybudovat jedinečné středisko ekologické výchovy. Projekt rekonstrukce Kaprálova mlýna zachovává dispozice, vzhled a genius loci a to včetně „prvorepublikových prvků“, které do budovy citlivě vnesli Kaprálovi. Rekonstrukce se navíc vyznačuje ekologickou šetrností provozu, využitím přírodních materiálů (recyklace místních spodnodevonských klastik, slámokarton, dřevo),obnovitelných zdrojů energie (solární panely, biomasa) a nejlepších dostupných technologií (tepelné čerpadlo se zemním výměníkem).

Fotogalerie:
Mlýn před 100 letyMlýn po rekonstrukci Kaprálů ve 40. letech1993 Mlýn po převzetí Junákem1993 Mlýn po převzetí JunákemObnova horního dvoraBrigádnická oprava fasády


Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Pokoje se společným sociálním zázemím© Kaprálův mlýn 2013