vyhledat

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou pobytových programů SEV Kaprálův mlýn jsou studenti středních škol a posledních ročníků základních škol. Podívejme se nyní podrobněji na důvody, které nás vedly k výběru žáků středních škol a posledních ročníků základních škol jako hlavní cílové skupiny činnosti SEV Kaprálův mlýn.

 

  • Uvedené cílové skupiny nejsou v rámci programů poskytovaných středisky ekologické výchovy v ČR ani v Jihomoravském kraji adekvátně zastoupeny.

 

  • Jedná se o skupiny s dostatečnou mobilitou pro dojezd i ze vzdálenějších regionů, což odpovídá primárně nadregionálnímu zaměření SEV.

 

  • Zejména v segmentu středních škol předpokládáme poptávku po propracovaných kurzech vysoké kvality (jak vyplývá z dat uvedených dále, řada středních škol SEV ignoruje, možná se domnívají, že jim nemají co nabídnout).

 

  • V souvislosti s tvorbou školních vzdělávacích programů pro gymnaziální vzdělávání očekáváme růst poptávky po pobytových kurzech pro tuto cílovou skupinu.

 

  • Pedagogové středních škol jsou v rámci svých předmětových specializací ochotní se aktivně podílet na programu a uvítají předpřipravené programy nebo programy kombinující lektorskou činnost SEV a vlastních pedagogů školy.

 

  • Žáci těchto škol jsou schopni absolvovat bilingvinní programy a téměř každá střední škola je zapojena do twinningového programu se školou v zahraničí.

 

Bohužel v České republice nebyla zpracována data, která by detailněji sledovala, kterým věkovým skupinám jsou poskytovány ekologické výukové programy. Z dat, které jsou k dispozici lze však odhadovat, že 70-80% ekologických výukových programů v ČR je zaměřeno na žáky 1. stupně ZŠ a MŠ.

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Kuchyně© Kaprálův mlýn 2013