vyhledat

Jednodenní ekologické výukové programy

V této oblasti představuje plán činnosti celkem čtyři typy programů z nichž tři považujeme za inovativní. Jednak jsou to terénní exkurze do různých lokalit v jižní části Moravského krasu – lektor a účastníci se setkávají na předem domluveném místě a absolvují přibližně pětihodinovu exkurzi po stanovené trase. Tento typ programu je v přehledu označen jako exkurze a je běžně nabízen středisky ekologické výchovy.


Inovací v oblasti terénních exkurzí je vytvoření balíčku aktivit a stanovišť, kterými učitel prochází spolu s žáky. Pedagog střediska zadá na začátku skupině úkol a na závěr exkurze kontroluje výstupy práce třídy. Tento typ programu je v přehledu označen jako samoobslužná exkurze. Samobslužné exkurze využívají výhodné lokalizace Kaprálova mlýna v přírodovědně zajímavém území v dosahu hromadné dopravy z krajské metropole.

 

Dalším inovativním prvkem u jednodenních programů je kombinace programu v areálu střediska s aktivitami pro rozvoj osobnosti a týmové spolupráce. Vidíme zde jednak velký prostor pro kombinaci ekologické a globální výchovy, ale i propagaci environmentálně šetrného přístupu k tzv. zážitkovým aktivitám. Nepodstatný není ani motiv finanční udržitelnosti. Tzv. zážitkové programy jsou školám poskytovány v cenách od 70,- Kč /hod, tedy více přibližně 4x dráž nežli ekologické výukové programy. Z hlediska teorie marketingu se jedná o spojení produktu s akceptovanou vyšší tržní hodnotou s produktem s nižší hodnotou. Zážitková část programu tak nejenom zvýší atraktivitu programu, ale prakticky zaplatí ztráty z pořádání klasických EVP. Konkrétně předpokládáme nabídku aquazorbingu (rybník Pod Hádkem, zde je již provozován), lanových aktivity (Bajerova skála) a výhledově i spolupráci s jeskyňáři (Ochozská jeskyně, Netopýrka), vše samozřejmě v souladu s podmínkami ochrany přírody. Tento typ programu je v přehledu označen jako (jednodenní) program se zážitkovými prvky.

 

Pod termínem samoobslužný jednodenní program rozumíme program v prostorách a okolí střediska ekologické výchovy, na kterém spolu s jedním lektorem aktivně participuje doprovázející pedagog s pomocí metodických materiálů a pomůcek. Program tak jednak aktivně vtahuje pedagoga do ekologické výchovy, zároveň výrazně snižuje náklady na realizaci programu. Kvalitní provedení tohoto typu programu bude vyžadovat propracované metodické zázemí a provázání programu s výukou ve škole před návštěvou programu. Uvedený programový formát vnímáme jako nelehkou výzvu, která ovšem může výrazně zvýšit dopad ekologických výukových programů. Z námětů na konkrétní obsah programu uveďme program pro střední školy, zejména školy odborné, zaměřený na ekologické stavitelství a využití obnovitelných zdrojů energie. Pro účely podobného typu programu bude SEV Kaprálův mlýn vybaveno nejenom potřebnou technologií, ale i monitorovacím systémem s vizualizací ekologicky šetrných principů pro využití při výuce.

 

Poskytování dalších typů jednodenních programů, zejména klasických EVP, které nabízí všechna další podobná zařízení v regionu není vyloučeno, bude však záviset na finančních a kapacitních možnostech pracoviště, stejně jako na komplementaritě s nabídkou dalších podobných programů na regionální úrovni.

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Pokoje se společným sociálním zázemím© Kaprálův mlýn 2013