vyhledat

Činnost, která není v plánu pokryta

Je zřejmé, že výše uvedené programové formáty budou tvořit základní kostru činnosti Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Přesný programový mix se bude utvářet až na základě praktických zkušeností, zejména s inovativními formáty programů. Zdaleka se však nebude jednat o činnosti jediné. Mezi další činnosti střediska bude bezpochyby patřit:

 

  • vytváření zázemí pro kratší programy zaměřené na trvalou udržitelnost zajišťované vlastními silami, partnery projektu i dalšími podobnými organizacemi (např. víkendová školení Místní akční skupiny Moravský kras);

 

  • vzdělávací akce pro dospělé (např. přírodovědné kurzy pro zájemce z řad neorganizované veřejnosti);

 

  • (spolu)organizace vzdělávacích aktivit v oblasti mimoškolní výchovy a ekologické výchovy, včetně mezinárodních;

 

  • aktivity v místní ochraně přírody, zázemí pro dobrovolnické brigády;

 

  • zapojení do evropské dobrovolnické služby (zejména jako hostitel);

 

  • (spolu)organizace aktivit pro místní komunitu;

 

  • biomonitoring v okolí střediska;

 

  • řešení konkrétních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty;

 

  • publikační činnost.

 

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Schodiště k pokojům© Kaprálův mlýn 2013