vyhledat

CENÍK KAPRÁLOVA MLÝNA


Kaprálův mlýn slouží pro nekomerční akce, především pro děti a mládež. Ubytování či využití prostor pro ostatní potřeby je omezeno na několik dní v roce a domlouvá se individuálně. Kaprálův mlýn je plátcem DPH. V ceníku jsou ceny uvedeny bez DPH. Podívejte se, zdali vaší akci budeme či nebudeme DPH počítat.

 

. Ubytování a táboření .

. Strava .

Ekologické výukové programy .

.Schéma pokojů .

Časté otázky .

 

 

Postup při objednávání

1. Vyberte si vhodný termín vaší akce.

2. Poptávku pošlete e-mailem (termín, počet účastníků, rozsah programu a služeb).

3. Upravíme společně detaily akce a zašleme vám předvyplněný formulář smlouvy. Doplníte detaily akce a pošlete nám zpět smlouvu ke kontrole. Součástí smlouvy jsou i Pokyny pro vedoucí  a účastníky akcí.

4. Zkontrolovanou a podepsanou smlouvu dvakrát vytiskněte, podepište a obě kopie pošlete na naši adresu.

5. Jednu podepsanou kopii smlouvy Vám zašleme zpět spolu s návštěvním řádem a dalšími pokyny k akci.


Ubytování a společenské prostory (ceny bez DPH)
ceny platné od 1.1.2022

Název Charakteristika Cena
Poznámky

neziskové akce

Junák

komerční akce

komerční je pro nás akce, ze které organizátor generuje zisk pro svoji potřebu, tzn. není dobrovolníkem ani zaměstnancem neziskové organizace*

Ubytování

Pokoje se společným sociálním zázemím spacák 38 lůžek rozdělených do 4 pokojů, společné sociální zařízení

160 Kč

140 Kč

240 Kč

minimální velikost skupiny pro ubytování je 15 osob
Pokoje se společným sociálním zázemím peřiny

190 Kč

190 Kč

285 Kč

minimální velikost skupiny pro ubytování je 15 osob
Pokoje s vlastními koupelnami spacák 23 lůžek v 8 pokojích s vlastním sociálním zařízením (umyvadlo, WC, sprcha)

250 Kč

250 Kč

375 Kč

pokud nezisková skupina zcela obsadí pokoje se společným sociálním zázemím, ubytování v pokojích s vlastními koupelnami je počítáno za nižší cenu (160/190 Kč)
Pokoje s vlastními koupelnami peřiny

280 Kč

280 Kč

420 Kč

Klubovna s kuchyňkou klubovna 46m2 a místnost s kuchyňským koutem 21m2+ společné sociální zařízení (umyvadla, WC, sprcha), spaní na karimatkách

110 Kč

70 Kč

165 Kč

minimálně však platba za 10 osob, maximální kapacita je 20 osob, z prostorových důvodů je výhodné kombinovat s ubytováním v pokojích se společným sociálním zázemím
Chatka Zdenka chatka s kapacitou 12 lůžek 60 Kč 60 Kč 90 Kč

minimální cena za využití je 480,00 Kč. Chatka Zdenka má samostanou stránku.

Tábořiště tábořiště ve vlastních stanech, k dispozici je voda, umývárna a WC

100 Kč

30 Kč

150 Kč

Místní poplatek 15 Kč 15 Kč 15 Kč poplatek za osobu a noc platí osoby starší 18 let, které nejsou doprovodem dětí mladších 18 let během zotavovací akce nebo akci podobné zotavovací akci
Společenské prostory
Krbovna učebna s dataprojektorem 74,5m2 s krbem

1 000 Kč/den*

1 000 Kč/den

1 500 Kč/den

v případě využití pouze společenských prostor bez ubytování je cena dvojnásobná (tzn. 2000/3000 Kč/den)

* pro školy zdarma

Sál

sál s dataprojektorem 120m2

Klubovna klubovna 46m2 a místnost s kuchyňským koutem 21m2

1000 Kč/den

700 Kč/den

1500 Kč

ideální pro využití jako týmovny velkých akcí, využití je možné pouze mimo dny školního vyučování, maximální kapacita kuchyňky pro vaření je 19 osob, při vyšším počtu je potřeba zvolit jiné řešení

Ohniště využití ohniště bez přespání na tábořišti

20 Kč

20 Kč

30 Kč

cena je za osobu a den; při přípravě akce je nutno myslet na omezené možnosti parkování v okolí mlýna
Ostatní prostory
Celý mlýn bez klubovny kuchyně, všechny pokoje, sál, učebna, jídelna = kompletní mlýn kromě klubovny s kuchyňkou

12 600 Kč/den

7 000 Kč/den

18 900 Kč/den

Kaprálovým mlýnem, zaručuje exkluzivitu ve všech prostorách mlýna s výjimkou tábořiště a klubovny s kuchyňkou, která má samostatný vchod na samostatný dvůr a nikde se provozně nekříží s akcí ve zbytku mlýna;
Kuchyně a jídelna

kuchyň včetně části vybavení, součástí je 1 chladnička s mrazákem

1 000 Kč/den

1 000 Kč/den

1 500 Kč/den

kuchyň a jídelnu je možné rezervovat pouze v souladu s požadavky dalších skupin (tzn. není možné, aby jedna skupina využívala kuchyni a další ubytovaná skupina si neměla kde vařit);
pro využívání technologií myčky, konvektomatu, hnětače těsta, škrabky brambor je nutná přítomnost odpovědného pracovníka Kaprálova mlýna => uhrazení nákladů na pracovníka
Parkování na každých započatých 10 ubytovaných jedno auto zdarma, každé další

50 Kč/den

zdarma (dle možností)

50 Kč/den

cena je za každý započatý den, neplatí pro automobily přivážející a odvážející materiál = s dobou stání do 1 hodiny;
cílem je motivovat návštěvníky ke snížení množství aut na Kaprálově mlýně, kapacita našeho parkoviště je totiž pouze 12 vozidel; příjem z parkovného bude využit pro snížení uhlíkové stopy Kaprálova mlýna

 

Informace k ubytování - součást ceníku:

- ubytování se řídí provozním řádem Kaprálova mlýna, zejména pravidly pro ekologicky šetrný provoz; součástí pravidel je i přezouvání ve všech prostorách mlýna.

- při ubytování pouze na jednu noc se počítá přirážka ve výši 50% ceny ubytování zohledňující náklady na úklid a výměnu lůžkovin.

- cena se počítá od odpoledne (po 15:00) za každou noc, tzn. víkendový pobyt (tj. pátek odpoledne - neděle) se počítá jako 2 dny/noci, v případě zahájení akce již v den nástupu ráno se počítají dvě noci ubytování, ale 3 dny využívání prostor

- akce, která vytěžuje část víkendu se počítá vždy jako celý víkend, pakliže není doplněna jinou akcí, která využívá zbytek víkendu.

- pobyt psů a dalších domácích zvířat je možný pouze na základě písemného souhlasu Kaprálova mlýna, nenahlášení pobytu či pobyt psů a domácích zvířat v interiéru vede k vyloučení dotyčné osoby z poskytování služeb Kaprálovým mlýnem bez nároku na refundaci. Poplatek za psa je 90,- Kč/noc.

- paralelní ubytování více skupin na tábořišti, v pokojích se společným sociálním zázemím, pokoje s vlastními koupelnami a klubovně je možné, aniž by docházelo ke kontaktu jednotlivých skupin.

- pokoje jsou obsazovány postupně podle pohlaví do své maximální kapacity, neobsazené pokoje jsou zamykány, na pokoji je možno ubytovat menší počet osob, ovšem s úhradou nevyužitých lůžek.

- v případě obsazení všech lůžek nebo akcí pro rodiny s dětmi je možné do pokojů doplnit přistýlky, cena za přistýlku je 50% ceny za lůžko.

- ubytovaní si povlékají lůžkoviny samostatně.

- společenské místnosti s výjimkou klubovny neslouží k ubytování.

- skupina do 30 ubytovaných osob si může rezervovat využití buď sálu nebo krbovny. Umožní-li to provozní kapacita, je možné během akce využívat obě místnosti.

- využití budovy mlýna je možné i táborníky, tzn. je možné kombinovat spaní na tábořišti se společenskými prostorami v budově, např. klubovnou s kuchyňkou.

- při využívání kuchyně je podmínkou, aby osoby pohybující se v kuchyni byly vybaveny platným zdravotním průkazem na své jméno, v případě zvláštních nároků na úklid kuchyně si vyhrazujeme právo přeúčtovat tyto zvýšené náklady.

- pokud skupina vytváří odpad nad běžnou mez (max. 0,75l/osoba/den), bude jí doúčtováno vyvážení a likvidace odpadu (min. 1000,- Kč), je tedy vhodné již před akcí myslet na množství odpadu, které vytvoříte a způsob jeho likvidace, tato poznámka se týká zejména tvořivých aktivit s lepenkou, polystyrenem, proutím, PET lahvemi apod.

- kromě akcí Junáka a pobytových programů pro školy bude rezervace ubytování smluvně potvrzena nejdříve s osmiměsíčním předstihem, do této doby se jedná o předběžnou rezervaci.

- v případě kolize žádostí o využití místností či ubytování určuje prioritu Kaprálův mlýn na základě velikosti skupiny a charakteru akce.

 

 

 

Strava (ceny jsou uvedeny bez DPH)
ceny platné od 1.1.2022

celkem den

snídaně

přesnídávka

oběd

svačina

večeře

Základní nabídka

299 Kč

60 Kč

29 Kč

99 Kč

29 Kč

82 Kč

Základní nabídka - děti do 7 let (předškoláci) 239 Kč 47 Kč 24 Kč 79 Kč 24 Kč 65 Kč

charakteristika

běžná středoevropská jídla na úrovni závodního stravování či školních kuchyní; celodenní pitný režim

Rozšířená nabídka

393 Kč

79 Kč

39 Kč

134 Kč

39 Kč

102 Kč

charakteristika

teplá snídaně, náročnější jídla, konferenční typ svačin, ovoce, průběžně čaj, káva, džusy.

Coffee break

34 Kč - příplatek za rozšíření svačiny, servírování v místě vzdělávání (sál, učebna)

 

Informace ke stravě:

- ceny jsou uvedeny bez DPH protože 75% jídel vaříme pro vzdělávací akce pro děti a mládež, které jsou osvobozené od DPH, pro strávníky nad 26 let a pro akce, které nejsou od DPH osvobozeny je nutné k uvedeným cenám připočítat 10% DPH.

- ceny jednotlivých jídel jsou průměrné za celý pobyt, cena pokrývá potraviny, režijní náklady kuchyně a mzdu kuchařů. Cena potravin je určena jako střední hodnota normativu pro věk 15 a více let podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění. V návaznosti na program mohou být některá jídla nahrazena či seskupena (např. přesnídávka a oběd do balíčku na cestu). V případě požadavku klienta je možná vegetariánská strava, v případě speciálních diet je nutná individuální domluva (vaření za příplatek, ohřev vlastních donesených potravin apod.).

- při pobytových ekologických výukových programech je vždy poskytováno 5 jídel denně.

- minimální počet strávníků je 15 osob.

 

 

Program – nabídka pro školy (ceny jsou konečné)

název

Charakteristika

cena za účastníka/den

poznámky

Pobytový ekologický výukový program dle nabídky

program dle nabídky střediska

160 Kč

minimální délka trvání celodenního programu je 7 hodin, půlden se počítá sazbou níže

Půldenní ekologický výukový program

program dle nabídky střediska

100 Kč

maximální délka programu je 4 hodiny, poté se počítá sazba za celodenní program (160 Kč)

 

Pro školy:

- vedoucí školní skupiny jsou ubytováni společně ve zvláštním pokoji. Pokud to kapacita umožňuje, lze poskytnout další samostatné ubytování vedoucích za příplatek 50% k ceně lůžka standardu poskytnutého pokoje.

 

 

Odpovědi na časté otázky

 

Které akce jsou osvobozeny od DPH?

Podle §57 zákona č. 235/2004 Sb. jsou osvobozeny od DPH vzdělávací akce pro děti a mládež. Definici těchto akcí po konzultaci s daňovým poradcem upřesňujeme takto:

- jedná se o vzdělávací akci z programové nabídky Kaprálova mlýna nebo organizovanou Kaprálovým mlýnem pro členy Junáka,

- ubytování, strava a využití prostor musí být na stejné faktuře jako vzdělávací program Kaprálova mlýna, tzn. jako balíček všech služeb, pokud vyžadujete rozepsání ubytování, stravy a programu na různé faktury, je nutné k ceně připočítat DPH.

- vzdělávací akce je pro děti a mládež do 26 let (tzn. účastníci a organizátoři starší 26 let platí cenu s DPH).

 

Jaká je výše DPH?

DPH u ubytovacích služeb je 10%, u využití prostor a programu 21%.


Proč mají junáci slevy?

Kaprálův mlýn byl rekonstruován z prostředků strukturálních fondů EU. K těmto prostředků bylo nutno zajistit kofinancování ve výši 5,2 milionu Kč, další investice si vyžadovalo vybavení Kaprálova mlýna. Tyto prostředky byly získány a zaplaceny junáckým okresem Brno-město. Velmi rozsáhlý byl i nepeněžitý vklad do projektu stovkami hodin práce činovníků a dobrovolníků. Považujeme za férové, aby akce organizace, která se na vybudování Kaprálova mlýna podílela finančně i tisícovkami odpracovaných dobrovolnických hodin byla alespoň tímto symbolickým způsobem zvýhodněna.

 

Proč školy neplatí za využití společenských prostor?

Cílem investice do Kaprálova mlýna ze strukturálních fondů bylo především rozšíření kapacity pro ekologické výukové programy pro školy. Prostory pro vzdělávání jsou nedílnou součástí programové nabídky. Za tyto programy si školy platí.

 

Máte otázku? Zeptejte se.

vitkova@stredni-skola.cz
Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Pokoje s vlastními koupelnami© Kaprálův mlýn 2013