vyhledat

Ceník pro školy SEV Kaprálův mlýn


Vybrané položky ceníku vztahující se k ekologickým výukovým programům. Nejmenší velikost skupiny je 15 žáků.

Odpovědi na otázky škol týkající se pobytových programů naleznete zde.


Ubytování

název

charakteristika

cena osoba/noc

poznámky

tábořiště

vlastní stany s využitím zázemí Kaprálova mlýna + zapůjčené tee-pee či hangár jako shromažďovací stan

dohodou

nejsme veřejným tábořištěm, podporujeme však přírodnější formu pobytu účastníků vzdělávacích programů

nižší standard spacák

38 lůžek rozdělených do 4 pokojů, společné sociální zařízení

140,00 Kč

pokud skupina zcela obsadí nižší standard, ubytování ve vyšším standardu je počítáno za cenu nižšího

nižší standard peřiny

170,00 Kč

vyšší standard spacák

23 lůžek v 8 pokojích s vlastním sociálním zařízením (umyvadlo, WC, sprcha)

230,00 Kč

vyšší standard peřiny

260,00 Kč

 

Informace k ubytování:

- při ubytování pouze na jednu noc se počítá přirážka ve výši 50% ceny ubytování.

- pokoje jsou obsazovány postupně podle pohlaví do své maximální kapacity, neobsazené pokoje jsou zamykány.

- vedoucí školní skupiny jsou ubytováni společně ve zvláštním pokoji. Pokud to kapacita umožňuje, lze poskytnout další samostatné ubytování vedoucích za příplatek 50% k ceně lůžka standardu poskytnutého pokoje.

- ubytovaní v nižším standardu si povlékají lůžkoviny samostatně.

- ubytování se řídí provozním řádem SEV Kaprálův mlýn, zejména pravidly pro ekologicky šetrný provoz.


Strava

celkem den

snídaně

přesnídávka

oběd

svačina

večeře

předškoláci

190,00 Kč

38,00 Kč

20,00 Kč

59,00 Kč

21,00 Kč

52,00 Kč

starší ročníky

232,00 Kč

45,00 Kč

22,00 Kč

79,00 Kč

24,00 Kč

62,00 Kč

charakteristika

běžná středoevropská jídla na úrovni školních kuchyní; celodenní pitný režim

 

Informace ke stravě:

- ceny jednotlivých jídel jsou průměrné za celý pobyt, cena pokrývá potraviny, režijní náklady kuchyně a mzdu kuchařů. Cena potravin odpovídá středním hodnotám intervalu normativu podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění. V návaznosti na program mohou být některá jídla nahrazena či seskupena (např. přesnídávka a oběd do balíčku na cestu). V případě požadavku klienta je možná vegetariánská strava, v případě speciálních diet je nutná individuální domluva (vaření za příplatek, ohřev vlastních donesených potravin apod.).

- při pobytových ekologických výukových programech je vždy poskytováno 5 jídel denně.


Program

název

charakteristika

cena za účastníka/den

poznámky

celodenní ekologický výukový program dle nabídky

program dle nabídky střediska

140,00 Kč

minimální délka trvání celodenního programu je 7 hodin

půldenní ekologický výukový program

program dle nabídky střediska

80,00 Kč

minimální délka programu je 4 hodiny

 

Odpovědi na časté otázky

Kolik pedagogů se má účastnit pobytového programu SEV Kaprálův mlýn?
Škola odpovídá za bezpečnost účastníků během celého pobytového programu (§3, vyhláška 48/2005 Sb. v platném znění). SEV Kaprálův mlýn je na základě smlouvy, která je se školou uzavřena, zodpovědný za bezpečnou přípravu a provedení části programu, která je přímo vedená jeho zaměstnanci. Jedná se nejméně o 7 hodin programu denně při celodenním programu.
Ačkoliv se odehrává v přírodě, je pobytový program poskytovaný SEV Kaprálův mlýn zaměřen na vzdělávání účastníků, nikoliv na sportovní, turistické či branné aktivity. Není proto přiměřené aplikovat na tento pobyt čl. 16 Metodického pokynu MŠMT 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních týkající se sportovně turistických kurzů.
Na základě Pracovního řádu §6 odst. 2 určuje rozsah dohledu nad žáky ředitel školy na základě konkrétních podmínek akce. Platí přitom ustanovení odst. 2 §3 vyhlášky 48/2005 Sb., že na jednoho zaměstnance školy při akcích konaných mimo školu může připadnout nejvýše 25 žáků. Nejméně 1 zaměstnanec školy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků na akci musí být pedagog. Tato vyhláška se nicméně nevztahuje na žáky s ukončenou povinnou školní docházkou.


Jaké jsou podmínky SEV Kaprálův mlýn z hlediska BOZP?
Zaměstnanci SEV Kaprálův mlýn splňují podmínky §10 zákona 258/2000 Sb., ve kterém jsou stanoveny podmínky pro osoby činné na zotavovacích akcích. SEV Kaprálův mlýn rovněž disponuje nad rámec předpisů vybavenou lékárničkou a lektoři střediska mají platný certifikát zdravotník zotavovacích akcí.
Stravování, dodávka pitné vody a ubytovací prostory SEV Kaprálův mlýn splňují požadavky vyhlášky 106/2001 Sb.


Aktuality

12.04.2021
Hledáme nového koordinátora/ku

Zahraniční dobrovolníci potřebují nového koordinátorku/koordinátora. Nejsi to právě Ty?

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Bezbariérový pokoj© Kaprálův mlýn 2013