Dobrovolnictví na Mlýně

Část provozu Kaprálova mlýna zajišťuje tým mezinárodních dobrovolníků. Dobrovolníci se starají o provoz a údržbu mlýna, účastní se managementových zásahů ochrany přírody, pomáhají při environmentálních programech a věnují se vlastnímu vzdělávání např. výuce češtiny.

Evropská dobrovolná služba a Evropský sbor solidarity

Díky programům Evropská dobrovolná služba a Evropský sbor solidarity můžeme na mlýně realizovat dlouhodobé dobrovolnické stáže pro mladé lidi ze zahraničí a od roku 2019 i pro mladé lidi z České republiky.

Evropský sbor solidarity

Umožňuje mladým lidem ve věku 17-30 let zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolník může strávit až rok v zahraničí, kde pomáhá v předem dohodnuté organizaci (většinou v neziskovém sektoru) a především získává nové zkušenosti. Během pobytu je dobrovolníkovi poskytována strava, ubytování a kapesné. Více informací o celém programu naleznete přímo na stránkách Evropské dobrovolné služby.

Dlouhodobé dobrovolnictví

Dobrovolnictví je s mlýnem spjato od samých začátků. Rekonstrukce mlýna byla možná i díky několika tisícům hodinám dobrovolnické práce. Díky programům Evropská dobrovolná služba a Evropský sbor solidarity (programu zprostředkovaným Domem zahraniční spolupráce) můžeme na mlýně realizovat dlouhodobé dobrovolnické stáže pro mladé lidi ze zahraničí a od roku 2019 i pro mladé lidi z České republiky.

Dobrovolníci na mlýně

Již od devadesátých let se spousta dobrovolníků podílela na úpravě a rekonstrukci mlýna. Do současného stavu se mlýn dostal i díky tisícům hodin dobrovolnické práce. Většina těchto dobrovolníků se účastní brigád a spolupracuje s mlýnem při speciálních akcích.

Díky programu Erasmus+ (a předchozímu programu Mládež v akci) na mlýně od roku 2013 hostíme dobrovolníky na dlouhodobých pobytech. Dobrovolníci nám pomáhají s provozem a především získávají zkušenosti v nejrůznějších oblastech (od environmentálních výukových programů přes management ochrany přírody až po práci s nejrůznějším nářadím).

Aktuální informace o dobrovolnících a jejich životě na mlýně můžete sledovat na facebooku.

Dobrovolníkem v zahraničí

Kaprálův mlýn má také akreditaci na vysílání dobrovolníků do zahraničí. Mladým lidem (18-30 let) můžeme zprostředkovat EVS v jiné zemi. Doposud jsme vyslali několik dobrovolníků na Slovensko, do Rumunska, Litvy, Nizozemí a na Maltu. Pokud o dobrovolnictví v zahraničí uvažuješ, neváhej nás kontaktovat na volunteer@kapraluvmlyn.cz.

Bližší informace a možnosti zahraničních výjezdů najdeš na stránkách Domu zahraniční spolupráce.