Historie Mlýna

V jedinečném přírodním prostředí se nachází mlýn s unikátní historií.

Jeho moderní kapitola se začala psát 1. září 2012. Tehdy se dveře Kaprálova mlýna otevřely všem, kdo chtějí pochopit ekologické souvislosti, zažít soudružnost skautské komunity a občerstvit se okolní přírodou.

letecký pohled na Kaprálův mlýn

Založení Mlýna

Kdy přesně byl postaven tzv. „Horní mlýn“, nevíme. Dostupné zdroje říkají, že existoval již na počátku 18. století. Majitele či nájemce Horního mlýna známe až od konce 18. století.
V roce 1939 koupila Horní mlýn paní Zdena Kaprálová, jejíž manžel Aleš byl ředitelem továrny Biochema (pozdější Fruta) v Modřicích. Chtěli zde najít klidné místo před útrapami nadcházející druhé světové války. Kaprálovi mlýn od základu rekonstruovali, aby vyhovoval veškerým požadavkům na moderní bydlení tehdejší doby. V dubnu 1945 se údolím Říčky přehnala fronta. Rudá armáda se usadila přímo v areálu mlýna, kde se na několik dní zastavila fronta. Díky špatnému stavu armády zde padlo přes dvě stě vojáků a v přilehlém sadu je pochováno asi šedesát koní. Po skončení války v předtuše dalšího politického vývoje odešli Kaprálovi na sklonku roku 1946 za prací do Indie.

Kaprálův mlýn - historická fotografie
Kaprálův mlýn - historická fotografie

po roce 1948

Po roce 1948 již nebylo pro rodinu Kaprálových možné se vrátit. Z Indie se přestěhovali do Austrálie a nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech. Životní osudy své rodiny, zejména život na mlýně, popsala paní Zdena Kaprálová v knize Zítra bude líp. V roce 1949 byl mlýn vyvlastněn a poté sloužil jako středisko pro rekreaci podniků Kovolit Modřice a Klenoty Brno až do roku 1984. V tomto roce byl kvůli havarijnímu stavu úplně uzavřen, vyrabován a ponechán svému osudu.

Mlýn po roce 1989 a Rekonstrukce

Čtyři roky po Sametové revoluci, v roce 1993, byl mlýn a přilehlé pozemky v katastrofálním stavu navrácen paní Kaprálové, která ho pronajala na dobu 99 let skautské organizaci Junák. Dle dohody o pronájmu se z mlýna stalo místo s celoročním provozem, přístupné skautům i jiným dětským organizacím z celého světa. Na jaře roku 2007 dcery zemřelé Zdeny Kaprálové darovaly mlýn skautům. Na paměť tohoto daru jsme se rozhodli užívat název Kaprálův mlýn.

Nový majitel, organizace Junák - český skaut, začal připravovat studii rekonstrukce a rozvoje základny. Téměř ideální predispozice areálu vedly spolu s inspirací skautskými středisky SCENES a partnerstvím Lipky k rozhodnutí vybudovat jedinečné středisko ekologické výchovy. Rekonstrukce Kaprálova mlýna zachovala dispozice, vzhled a genius loci a to včetně „prvorepublikových prvků“, které do budovy citlivě vnesli Kaprálovi. Rekonstrukce se navíc vyznačuje ekologickou šetrností provozu, využitím přírodních materiálů (recyklace místních spodnodevonských klastik, slámokarton, dřevo), obnovitelných zdrojů energie (solární panely, biomasa) a nejlepších dostupných technologií (tepelné čerpadlo se zemním výměníkem).

brigáda na Kaprálově mlýně - 90. léta 20. stol.
Kaprálův mlýn - historické foto, 80. léta 20. stol.
brigáda na Kaprálově mlýně - 90. léta 20. stol.
Kaprálův mlýn - historické foto, 80. léta 20. stol.