Projekty

LIFE SouthMoravia

Kaprálův mlýn projekt realizuje spolu s ČSOP Onyx, jež je projektovým koordinátorem, a dalšími partnery – Botanickým ústavem AV ČR a ČSOP Vlašim.

Projekt si klade za cíl zlepšit stav ochrany v sedmi lokalitách s významnými biotopy trávníků a lesních stepí, které trpí přerůstáním invazivními druhy rostlin, často kvůli opuštění půdy nebo nevhodnému hospodaření. Šest lokalit se nachází na jihu Moravy  (Děvín, Stolová hora, Moravský kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step, Stránská skála) a jedna ve středních Čechách (Žehuňsko).

Mezi hlavní aktivity patří obnova poškozených stanovišť trávníků, likvidace invazivních rostlin, budování funkčního dobrovolnického systému a zvyšování povědomí veřejnosti a zúčastněných klíčových subjektů.

Název projektu: Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje
Projektový akronym: LIFE SouthMoravia
Kód projektu: LIFE18 NAT/CZ/000832    
Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2025          
Rozpočet: 1 320 000 €
Příspěvek Evropské komise: 990 000 €

Projekt LIFE SouthMoravia je financován z programu LIFE Evropské unie.

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY,
DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY

Díky programům Evropská dobrovolná služba a Evropský sbor solidarity můžeme na mlýně realizovat dlouhodobé dobrovolnické stáže pro mladé lidi ze zahraničí a od roku 2019 i pro mladé lidi z České republiky.

Více informací o dobrovolnictví na mlýně najdete zde a na stránkách DZS.

Aktuální projekt:
Kód projektu: 2022-1-CZ01-ESC51-VTJ-000067794
Doba realizace projektu: 1.6.2022 – 30.4.2024          
Maximální výše grantu: 64 557 €

V rámci posledního, do dubna 2024 probíhajícího projektu, jsme na Kaprálově mlýně hostili 10 dobrovolníků z Belgie, Gruzie, Litvy, Německa, Španělska, Ukrajiny a Slovenska. Dobrovolníci u nás strávili 6 až 12 měsíců.

Mladí lidé si u nás mohou vyzkoušet spoustu různých aktivit a naučit se mnoha novým dovednostem. Pomáhají s provozem mlýna i se vzdělávacími programy. Pracují s lidmi, dětmi i manuálně a mohou si tak ujasnit, co je opravdu zajímá a kudy povede jejich další životní cesta. Často je to jejich první dlouhodobý pobyt mimo svou zemi a rodinu. Mají možnost poznat hlavně sami sebe v novém prostředí, kde často objevují své skryté schopnosti.

DALŠÍ PROJEKTY A PARTNEŘI

Magistrát města Brna: Volnočasové aktivity dětí a mládeže - provoz (2013-2023)
MŠMT, Pavučina: Vzdělávání a rozvoj lektorů (2016, 2022)
Magistrát města Brna - odbor životního prostředí: EVVO (2017)
Jihomoravský kraj: Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže (2013-2016, 2018, 2019, 2021)
Jihomoravský kraj: EVVO (2017, 2018)
Úřad práce: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2015)
ČSOB pomáhá regionům - Jarní výzva: fórum dárců - IČ 66004501 (2016)
Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí: Národní síť EVVO (2017, 2018-2019)
Junák – Vzdělávání lektorů v oblasti klima (2022)
Skautský institut – Patronáty (2022)
Ochrana živočichů během jarní migrace – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky(2023), Český svaz ochránců přírody (2022), Ministerstvo životního prostředí (2019, 2020, 2021)
Státní fond životního prostředí – pro denní pobytové programy (2022-2024)
Státní fond životního prostředí – programy s klima tématikou (2022-2024)

AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoEphicient logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logo