O nás

Kaprálův mlýn je jedinečnou skautskou základnou v České republice. Věnuje se ekologii a udržitelnému životu. Nabízí rozmanitou škálu služeb od různého typu ubytování pro oddíly, kurzy a jiné skupiny až po vzdělávací a zážitkové programy. Kaprálův mlýn slouží rovněž jako středisko ekologické výchovy. Toho využívají především školy pro pobytové ekologické programy těžící z krásy a specifik Moravského krasu.

Kaprálův mlýn je zvláštní organizační jednotkou Junáka - českého skauta s desítkou profesionálních zaměstnanců a obratem okolo 7,5 mil Kč. V běžném roce je zde realizováno až 16 tisíc noclehů a 30 tisíc účastníkohodin programů.

Posláním JKM je vychovávat děti a mládež k lásce a úctě k přírodě, rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k environmentálně odpovědnému jednáni. Opírá se při tom o prvky skautské výchovné metody a o Světový skautský program ochrany životního prostředí (World Scout Environment Programme - WOSM). K naplněn svého poslání Junák, Kaprálův mlýn provozuje základnu Kaprálův mlýn v souladu s posláním Junáka a pravidly Operačního programu Životní prostředí.
Svoje poslán naplňuje pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež formou pobytových i krátkodobých programů včetně související správy majetku, publikační a marketingové činnosti.
Jako vedlejší činnost pořádá vzdělávací akce pro dospělé a poskytuje programové, ubytovací a stravovací služby i pro výše neuvedené cílové skupiny.

Kaprálův mlýn je mezinárodní základna

Kaprálův mlýn získal Junák - český skaut v roce 2007 darem od dětí původních majitelů Aleše a Zdeny Kaprálových. Přebudoval jej díky velkorysé dotaci od Evropské unie na středisko ekologické výchovy, čímž tato skautská základna nabyla další rozměr.

Kaprálův mlýn je začleněn do mezinárodní sítě skautských základen označovaných zkratkou SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment), což v doslovném překladu znamená Příkladná skautská střediska přírody a ochrany životního prostředí. Těchto středisek existuje ve světě celkem 14: v Kanadě, USA, Kostarice, Austrálii, České republice, Švýcarsku, Belgii, Dánsku, Německu, Lucembursku a Rakousku.
Střediska SCENES jsou jedním ze základních kamenů realizace Skautského programu ochrany životního prostředí (World Scout Environment Program - WSEP), který byl zahájen na 38. světové skautské konferenci v roce 2008.
Partnerem projektu Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn je Švýcarské středisko Kandersteg International Scout Centre.

Učitel mluví k dětem sedícím u táborového kruhu

Ekologicky šetrný provoz

Kaprálův mlýn je modelovou ekologicky šetrnou budovou s provozem v nízkoenergetickém standardu. Vytápění areálu je řešeno tepelnými čerpadly země-voda v příhodném období kombinovanými se solárním systémem. Nízkopotenciální zdroje jsou špičkově vykrývány kotlem na biomasu. Ohřev teplé vody a přitápění je řešeno polem 24 kusů vakuových kolektorů využívajících tepelné záření slunce. Vytápění je řízeno individuální regulací místností konfigurovatelné přes PC. Sprchy jsou pak vybaveny rekuperací teplé vody (využití odpadní vody k ohřevu přicházející studené vody) a učebny a kuchyně rekuperací vzduchu.

letecký pohled na Kaprálův mlýn
Vstup do Kaprálova mlýna - historická fotografie

Historie Místa

Kaprálův mlýn v sobě snoubí jedinečnou charakteristiku místa utvářenou jak přírodními poměry, tak historií dávnověkou i nedávnou. Nachází se v blízkosti posledního údolí Moravského krasu, kterým nevede silnice a podrželo si tak svůj přírodní ráz s mnoha zajímavými lokalitami od mokřad, lesních porostů až po kamenná moře a jeskyně. Na kopci nad mlýnem stávalo hradiště z doby bronzové, deset minut chůze je vzdálená jeskyně Pekárna – největší sídliště magdalénských lovců na Moravě a k slovanskému neolitickému hradisku Staré zámky jsou to 3 kilometry. Přímo na zahradě mlýna proběhla jedna z posledních bitev druhé světové války a každého návštěvníka osloví osud rodiny Kaprálových, po kterých středisko nese jméno. Moderní historie mlýna se začala psát 1. září 2012. Tehdy se jeho dveře otevřely všem, kdo chtějí pochopit ekologické souvislosti, zažít soudružnost skautské komunity a občerstvit se okolní přírodou.

Moravský kras

Kaprálův mlýn se nachází v malebném údolí v jižní části Moravského krasu. Nad mlýnem se vypíná Lysá hora porostlá teplomilnou stepní vegetací s mnoha vzácnými rostlinnými druhy, kterými se pyšní Pálava u rakouských hranic. Ze tří vyvěraček pod kopcem sbírá vodu potok Říčka, směrem proti proudu se ve skalách otevírají jeskyně Pekárna, Švédův stůl, Netopýrka a řada dalších. Ráj pro velké i malé přírodovědce, místa jitřící fantazii a propojující nás s životem předků, kteří před několika tisíciletími obývali tyto jeskyně.

pohled z jeskyně Pekárna na skupinu lidí