Skauting a Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn je základnou skautské organizace Junák - český skaut, z. s.

Dobrodružství skautingu zažívají kluci a holky již přes sto let. Skautské hnutí pracuje po celém Světě se skautskou výchovnou metodou jako jedinečným systémem pro rozvoj dětí a mladých lidí, který lze využít jak při neformálním, tak i formálním vzdělávání.

Níže z ní představujeme několik konkrétních prvků. Kaprálův mlýn nabízí školám programy, které skautskou výchovnou metodu využívají a směřují k porozumění přírodě, rozvoji jedince a k povzbuzení aktivního přístupu k okolnímu světu.

Jako skauti se věnujeme aktuálním tématům, včetně klimatické změny. Podporujeme a učíme vytváření návyků, postojů a aktivního jednání každého jednotlivce.  Záleží nám na tom, abychom se neutápěli v klimatickém žalu, ale aktivně přistupovali ke zmírnění klimatické krize v takovém rozsahu, který je pro jednotlivce možný.

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi její hlavní prostředky patří: týmová práce v malých skupinách, sebevýchova a seberozvoj, motivace dětí pomocí příběhů, pobyt v přírodě s partou kamarádů, průvodcovská role dospělých, postupné přebírání zodpovědnosti. Důležitými principy skautingu je respektování mravních hodnot a služba společnosti.

Muž mluvící ke skupině dětí sedící u prázdného ohniště

rozvoj jednotlivců

Skautský program respektuje různé potřeby každého jednotlivce. Kluci a holky se posouvají ve svém rozvoji svým vlastním tempem a způsobem a jsou v tom podporováni. Výchovné a vzdělávací cíle odpovídají jejich potřebám a věkové kategorii. Oceňován je dosažený pokrok místo absolutního výsledku.

Práce v družinách

Skauting rozvíjí schopnost být platným a odpovědným členem společenství, ve kterém má každý mladý člověk svou roli a svůj podíl na zodpovědnosti za jeho směřování. I proto se skautská výchova odehrává především v malé přirozené skupině vrstevníků, tzv. družině. Malá skupina představuje pro mladého člověka citové zázemí, prostor rozvíjet své sociální dovednosti, umožňuje odhalit jeho silné stránky a uplatit je ve prospěch celku.

Muž mluvící ke skupině dětí sedící u prázdného ohniště
Muž mluvící ke skupině dětí sedící u prázdného ohniště

Symbolický rámec

Symbolický rámec ve skautingu pomáhá poskytnout smysl a kontext věcem, které děláme. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující. Symbolický rámec staví na schopnostech mladých lidí jako jsou představivost, dobrodružství, tvořivost a vynalézavost, způsobem, který stimuluje jejich rozvoj.

Příroda

Pro skauting je příroda přirozeným výchovným prostředím. Učí kluky a holky samostatnosti, postarat se o sebe ve ztížených podmínkách. Dává příležitosti k sebepřekonání. Je také přirozenou tělocvičnou, laboratoří, tvůrčí dílnou, chrámem. Učí vnímat krásu, detail i velký celek. Ve skautských oddílech učíme kluky a holky, jak přírodu chránit a pečovat o ni.

Muž mluvící ke skupině dětí sedící u prázdného ohniště
Muž mluvící ke skupině dětí sedící u prázdného ohniště

Skauting pro školy

Kaprálův mlýn se ve spolupráci s ústředím Junáka - českého skauta a Skautským institutem podílel v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na vzniku deseti programů, které nabízejí přírodu a udržitelnost buď jako nosné téma nebo jako prostředek k objevování dalších oborů lidského vědění.
Ke všem programům nyní nabízíme metodiku a šablony k využití pro každého.
Programy vytvořené v rámci projektu Skauting pro školy najdete pod licencí creative common na odkaze níže.

Aktivní občanství a klimatická změna

Skautské heslo zní „Buď připraven!”. Tento postoj se velmi týká i změn, které nazýváme klimatickou změnou. Organizace Junák - český skaut nad tématem přemýšlí komplexně. Jednou z rovin těchto úvah je i oblast programu pro kluky a holky v oddílech. Nepodporujeme klimatický žal, ale nabízíme bezpečné prostředí k přemýšlení, jak se se změnami vyrovnat, jak se na ně připravit, jak je zmírnit. Soustředíme se na bezpečné a tvůrčí prostředí. Programy na klíč nabízí Ekoodbor JunákaSkautský institut . Nabídnout je umí i Kaprálův mlýn.

Muž mluvící ke skupině dětí sedící u prázdného ohniště

Mezinárodní skauting na Kaprálově mlýně

Kaprálův mlýn je velmi aktivní v mezinárodním skautingu. Patří k vůdčím základnám sítě SCENES, je členem v Goose network a spolupracuje s řadou dalších evropských skautských základen. S provozem mlýna pomáhají mezinárodní i tuzemští dobrovolníci.

arrow_forward