Jednodenní programy

Moravský kras je otevřenou učebnicí celé řady přírodních věd i nejstarších dějin člověka. Rádi bychom vaší škole nabídli možnost exkurzí v tomto přírodně cenném území. Exkurze mají charakter terénních praktik, vedou je odborní lektoři a žáci během nich využívají pracovní listy a další specializované pomůcky. Žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování přírody, čtení krajiny a objevování ekologických zákonitostí .

Na přání školy je možné zaměřit se na určité téma (botanika, krasové jevy, ochrana přírody apod.). Exkurze začínají i končí v místech dobře dostupných hromadnou dopravou. Programy nabízíme rovněž v angličtině. Programy na Kaprálově mlýně jsou zaměřeny na ekologicky šetrné technologie a také na historii místa.

Učitel a žákyně zkoumají květinu
dívka v přírodě píšící si poznámky

Malá Pálava a jeskyně údolí Říčky

Geologicky mladé údolí potoka Říčka nabízí na malém prostoru pestrou paletu různých biotopů. Pravému břehu dominuje vápencová Lysá hora porostlá teplomilnou stepní vegetací, botaniky právem přezdívaná „Malá Pálava“. V údolí se setkáme s řadou krasových jevů (jeskyně, vyvěračky, závrty) a zachovalou přírodou posledního údolí Moravského krasu, kterým nevede silnice. Exkurze žákům ukazuje vzájemnou provázanost přírodního prostředí a rostlinných a živočišných druhů, které je obývají a to včetně člověka, který v údolí žil od mladého paleolitu a plně využíval místních přírodních podmínek. Procházet se jeskyní, ve které žili před 14 tisíci lety naši předkové je opravdový zážitek.

Exkurze začíná i končí na autobusové zastávce Ochoz u Brna, Říčky rozcestí (zóna 210). Trasa exkurze měří přibližně 6 km a je nutné se na ni vybavit vhodnou obuví. V rámci exkurze je možné zdarma absolvovat prohlídku SEV Kaprálův mlýn, včetně výkladu k energeticky úsporným a ekologicky šetrným opatřením. Na Kaprálově mlýně je rovněž možné zajistit oběd. Délka exkurze je 3–5 hodin, pro jarní aspekt doporučujeme březen–duben, pro stepní vegetaci květen-červen, nádherné je babí léto.

Exkurze je nabízená i v samoobslužné variantě. Žáci trasu absolvují sami pod vedením vlastního pedagoga, cestu sledují pomocí tabletů s GPS a plní úkoly z pracovních listů. Exkurze začíná zaškolením na Kaprálově mlýně.

dívka v přírodě píšící si poznámky

Údolí Říčky z Ochozi do Líšně

Exkurze sleduje trasu Ochozského potoka a Říčky. Uvidíme řadu krasových jevů a pestrou škálu biotopů, které spojují podzemní a povrchové vodní toky. Naší pozornosti neuniknou rychlé proměny krajiny, ke kterým dochází během posledních 10 let v souvislosti se změnami lokálního klimatu. Navštívíme také hlavní archeologické lokality – jeskyně, kde přebývali neandrtálci, magdalénští lovci sobů a koní a slavné hradiště Staré zámky u Líšně.

Exkurze začíná na autobusové zastávce Ochoz, obecní úřad (zóna 210) a končí na zastávce MHD Líšeň hřbitov (zóna 101). V rámci exkurze je možné zdarma absolvovat prohlídku SEV Kaprálův mlýn, včetně výkladu k řadě instalovaných ekologicky šetrných technologií. Na Kaprálově mlýně je rovněž možné zajistit oběd. Délka exkurze je 9 kilometrů a s výkladem ji zvládneme za 4,5-6 hodin, exkurze je zajímavá celoročně, včetně zimního období, kdy jsou dobře patrné tvary krasového reliéfu.

Údolí Říčky známe opravdu dobře, shromažďujeme dokumenty, nahráváme pamětníky historických událostí i výzkumníky, vydali jsme knihu Zdeny Kaprálové „Zítra bude líp“, jejíž děj se odehrává v údolí Říčky.  Někteří naši lektoři tuto exkurzi chodí již 15 let a dokáží proto postihnout dynamiku vývoje krajiny. Spolupracujeme se správou CHKO při ochraně přírody tohoto nádherného koutu Moravského krasu.

dívka v přírodě píšící si poznámky

Moravský kras během jednoho dne

Celodenní exkurze celým Moravským krasem nabízí žákům komplexní pohled na vznik a vývoj tohoto přírodně a kulturně cenného území. Plně využijeme mobility vlastního autobusu a soustředíme se na typické ukázky krasových jevů. Uvidíme mnoho tváří krasu, porozumíme provázanosti dějů na povrchu s podzemním světem jeskyní. Ukážeme si nejzajímavější lokality a úspěšné projekty ochrany přírody a přesto se budeme loučit s pocitem, že jsme pouze nahlédli pod pokličku jedinečných přírodních fenoménů.

Exkurze kombinuje krátké pěší přesuny a jízdu autobusem (možno objednat jako součást exkurze). Do exkurze lze zařadit i placenou prohlídku některé z veřejnosti přístupných jeskyní. Konkrétní místa zastávek domlouváme každé skupině na míru. Doba trvání exkurze 7-10 hodin.

Exkurze je vedena lektory, kteří v krasu působí již více než 15 let, spolupracují se správou CHKO, speleology i místními neziskovými organizacemi a podíleli se na řadě projektů ochrany přírody.

dívka v přírodě píšící si poznámky

ekoTechnologie současnosti

Cílem programu je seznámit žáky s principy fungování ekologicky šetrných technologií. Program staví na učivu fyziky, které aplikuje na příklady z běžného života: záření, toky energie, prostupnost tepla, účinnost tepelné výměny, fotovoltaický jev aj. Žáci pracují s měřícími přístroji, vyhodnocují data a aplikují je na řešení praktických problémů v oblasti úspor a zdrojů energie. Prostřednictvím hry kalkulují efektivitu a návratnost jednotlivých úsporných opatření. Díky modelovému prostředí Kaprálova mlýna uvidí studenti pestrou škálu ekotechnologií na vlastní oči, některé využijí pro své experimenty.

Program byl revidován odborným panelem a středoškolskými učiteli fyziky a je vhodný pro žáky středních škol, případně 8. a 9. tříd ZŠ.