ekologické technologie

Ekotechnologie, pro některé luxus, pro jiné záchrana planety Země. Pojďme aplikovat znalosti z fyziky, měřit a vlastními výpočty zjišťovat, co se vyplatí a za jakých podmínek.

technická místnost Kaprálova mlýna - strojovna
Jak dlouho trvá kurz?
3 – 5 dní

Typická délka programu je pět dní, program je možné zkrátit na tři nebo čtyři dny. Část aktivit si může pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovníků Kaprálova mlýna a připravených materiálů.

Komu je kurz určen?
středoškoláci

Program je určen pro středoškoláky jak technického tak všeobecného zaměření.

listopad – březen
listopad – březen

Z důvodu měření tepelných ztrát, sledování činnosti a účinnosti ekologicky šetrných technologií je program nejvhodnější v topné sezóně (listopad – březen).

technická místnost Kaprálova mlýna - strojovna

Záměr programu

Ekologické technologie je pobytový program, který vede studenty k pochopení základních fyzikálních a environmentálních principů a jejich aplikaci v praxi.

Kaprálův mlýn byl rekonstruován do podoby modelové budovy pro vzdělávací programy zaměřené na ekologicky šetrné technologie.

Projekt

V rámci programu žáci získávají skutečná data z provozu ekotechnologií a používají další unikátní učební pomůcky. Program tak názorně představuje, jak je možné fyzikální zákonitosti aplikovat do praktického života na úrovni domácnosti i komunity. Podporuje zájem o techniku a rozvíjí tvořivost, nápaditost a finanční gramotnost žáků. Výstupem programu je projekt vlastní nízkoenergetické budovy využívající běžně dostupné technologie.

dívka v přírodě píšící si poznámky
dívka v přírodě píšící si poznámky

Další Aktivity

Program je doplněn i o relaxační aktivity a seznámení se s unikátním přírodním prostředím údolí Říčky, které se nachází v jižní části Moravského krasu

Zamluvit Kurz pro Vaši školu