Terénní ekologie

Nejoblíbenější pobytový program Kaprálova mlýna nabízíme ve tří, čtyř a pětidenní variantě v češtině a angličtině. Program je určený pro studenty středních škol a ve zjednodušené podobě i pro žáky základní školy. Realizujeme jej od března do října.

Proč učit o přírodě pouze ve školních lavicích? Je celá řada míst, která jsou otevřenou učebnicí přírodních věd pod širým nebem. Kaprálův mlýn v Moravském krasu je jedním z nich. Přijeďte se přesvědčit o výhodách terénní výuky.

dívka v přírodě píšící si poznámky
Jak dlouho trvá kurz?
3 – 5 dní

Typická délka programu je pět dní. Program je možné zkrátit na tři nebo čtyři dny. Část aktivit si může pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovníků Kaprálova mlýna a připravených materiálů.

Komu je kurz určen?
středoškoláci

Program je určen především pro studenty středních škol a lze jej modifikovat i pro žáky druhého stupně základních škol.

Ve kterém období
duben – říjen

Program „Terénní ekologie“ je vhodnější pro vegetační sezónu (březen – říjen).

Dívka v přírodě píšící si poznámky

jedinečné přírodní prostředí krasového údolí

Okolí Kaprálova mlýna je jedinečné přírodním prostředím krasového údolí a nevídanou pestrostí biotopů. Je to ideální místo pro poznávání jednotlivých ekosystémů a ekologických vazeb.  Studenti tak během programu pronikají do obecných zákonitostí ekologických vztahů a postupně se je učí rozpoznávat prostřednictvím konkrétních příkladů za pomoci vědeckých postupů a metod. Sledují roli člověka při vzniku, údržbě i zániku biotopů. Nabyté znalosti a dovednosti uplatní při samostatné práci na vlastních projektech.

Rozvoj spolupráce, komunikace a prezentace

Úkoly plní studenti v týmech, výsledky si pak navzájem představují a obhajují. Rozvíjí tak schopnost spolupráce, komunikace, prezentace a reflexe. Zájem o přírodu není jenom otázkou akademických metod. Proto program vede studenty i k zážitku a údivu nad krásou přírody. Součástí pobytu je rovněž prezentace ekologicky šetrných technologií využívaných v provozu střediska a aktivity na stmelení kolektivu žáků.

Nadšený chlapec ukazuje slepýše

Zamluvit Kurz pro Vaši školu